Privacyverklaring

Wij, Schaamteloos Imperfect, vinden jouw privacy belangrijk. We doen er daarom alle aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om jouw aanvragen voor gratis e-books, filmpjes, de nieuwsbrief of de bestelling van een dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

In deze privacyverklaring delen we hoe we de gegevens of informatie die je met ons deelt, gebruiken.

Akkoord met privacyverklaring

Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met de privacyverklaring. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met de privacyverklaring.

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

De informatie die we verzamelen

Op onze website verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

 1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

Als je je aanmeldt om voor de nieuwsbrief of om andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van onze enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspriratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.

Voor de gratis nieuwsbrieven en andere inspiratie maken we gebruik van Active Campaign. We gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. We maken daarbij gebruik van Mollie en Autorespond. We wijzen je erop dat Active Campaign, Mollie en Autorespond voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. We verwijzen je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op onze websites.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@185.104.29.52, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe we je gegevens gebruiken

 • We mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de registratielink voor onze leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. We sturen je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht daarna onze nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s.
 • We mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, ons e-book en onze nieuwsbrief met inspiratie en nieuws.
 • We gebruiken je gegevens om je support en informatie te geven bij onze diensten en producten en onze leeromgeving die je hebt gekocht.
 • We mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en diensten.
 • We mailen je om je te informeren over onze diensten en producten en die van onze samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat je die echt super interessant kunt vinden.

We gebruiken je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk uitbesteden (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van onze diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in onze leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De inloggegevens die je aanmaakt voor onze leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien en krijgen in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schaamteloos Imperfect neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schaamteloos Imperfect) tussen zit. Schaamteloos Imperfect gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: een autoresponder van Active Campaign. Zo ontvangt bijvoorbeeld iemand die mijn e-book heeft geopend een andere mail dan iemand die deze nog niet heeft geopend. Op deze manier is de mail meer van toepassing op de persoon die hem krijgt. Ook kan Schaamteloos Imperfect daarmee de diensten meer laten aansluiten bij de persoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schaamteloos Imperfect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schaamteloos Imperfect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schaamteloos Imperfect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schaamteloos Imperfect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. De bewaartermijnen hiervoor zijn 2 jaar. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Cookie: Facebook Pixel
 • Functie: Analysehulpmiddel voor Facebook-ads

We delen mogelijk jouw emailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. We uploaden dan de emailadressen van onze lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw emailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail ons dan op info@185.104.29.52 en dan zorgen we dat het niet gebeurt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je je hebt aangemeld op onze websites voor onze nieuwsbrief of webinars en andere toffe gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schaamteloos Imperfect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@185.104.29.52.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schaamteloos Imperfect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@185.104.29.52

Vragen over de privacyverklaring

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@185.104.29.52 en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je email.

Borger, mei 2018

Janien Leeuwerke
Schaamteloos Imperfect
Kubbing 3, Borger

Direct aan de slag?

Contactinformatie

Schaamteloos imperfect
De Kubbing 3
9531 MB Borger
KvK-nummer: 66568358

Download het gratis werkboek